Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönergesi Güncellendi

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönergesi güncellendi. Açıklamada yönergede dikkat edilmesi gereken maddelere yer verilmiştir.

DANIŞMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 6
(2)Her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak öğrencilerine ders seçme ve derse kayıt (yeni kayıt, kayıt yenileme) işlemlerinde yönlendirme yapar ve ders seçim onayını verir.
(3) Öğrencinin ders seçimi yapmaması durumunda ders dilekçesini onaylamaz.
(4) Ders ekleme bırakma haftasında öğrencinin ders değişiklik taleplerini yazılı ve imzalı olarak dilekçe/form ile alır. Bu belge olmadan işlem yapmaz.
(6) Danışman, öğrencilerin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için haftada en az iki ders saatini ayırır ve ilan eder. Danışman, bu zaman diliminde iletişim için belirlediği mekanda bulunur.

DANIŞMANLIK HİZMETİ SÜRECİNDE ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI
MADDE 7
(3) Her eğitim öğretim dönemi ders kayıt yenileme tarihlerinde, ilgili mevzuata uygun olarak derslerini seçer. Danışmanının önerilerini dikkate alarak ders seçimini tamamlar.
(4) Öğrenci, ders ekleme bırakma haftasında ders seçimi/değişikliği yapmak istemesi durumunda bu talebini yazılı ve imzalı olarak dilekçe/form ile danışmanına iletir.
(5) İletişim bilgileriyle ilgili değişiklikleri en kısa sürede danışmanına ve öğrenci İşlerine bildirir.

AKTS ÜST LİMİTİNİN BELİRLENMESİ
MADDE 8
(1) Yönetmelik Madde 24/3(c) çerçevesinde AGNO'su 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarı notu (DC) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci, danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.
(2) Yönetmelik Madde 16/4 çerçevesinde AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler, en fazla 30 AKTS'lik ders alabilir, AGNO'su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler en fazla 40 AKTS'lik dersi danışman onayı ile alabilir.

Detaylı bilgi için yönergenin tamamına link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Yönerge Dosyası

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors