Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü

Günümüzde Havacılık ve uzay sektörü hızla gelişirken bu alanda uçak, insansız hava aracı(İHA), uydu, rüzgâr türbini gibi yüksek teknolojili ürünlerin ülkemizde de tasarlanıp üretilmesi için AR-GE ve yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Bu gelişim dikkate alındığında yakın gelecekte gerek uçak, İHA tasarım ve üretim projeleri gerek de uydu ağırlıklı uzay çalışmaları bu alanda yetişmiş uzman işgücü talebini daha da artıracaktır.

Fakültemiz, ülkemizin bu alandaki ihtiyaç duyacağı Havacılık ve Uzay Mühendislerinin yetiştirilmesi için de sorumluluk alarak, sürekli ilerleme ve gelişme hedefiyle nitelik ve nicelik olarak bulunduğu yerden daha ileri seviyelere ulaşmayı, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmayı, Üniversitemiz ve bölgemiz havacılık sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası bilime yaptığı katkıyı arttırmayı hedeflemektedir.

Havacılık problemlerinin çözümüne teknik-pratik açıdan bakabilen, problemleri mühendislik yaklaşımlarına göre çözmeye çalışan öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanarak güncel havacılık alanına uygun bir eğitim planı ile havacılık alanını ihtiyacına yönelik bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors