Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü

Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü SHY-147 yetkisini almak için çalışmalarına devam etmektedir.. Bölümümüzdeki ders içeriği EASA PART-66 kriterlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Eğitimleri desteklemek amacıyla Gövde Laboratuvarı, Motor Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Bilgisayar destekli eğitim laboratuvarı ve CESSNA172 ve AIRBUS A320 simülatörleri bulunmaktadır.

Bölümde Lisans dersleri yanında Yükseklisans programı da yürütülmekte ve sektörün ihtiyacı olan mesleki eğitimler verilmektedir. Uygulamaya yönelik bazı derslerde THY Teknik, Turkish HABOM, Mytechnic gibi EASA veya SHY/PART-145 yetkisine sahip uçak bakım kuruluşları tesislerinden yararlanılmaktadır. Mezunlarımız; Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile özel havayolu bakım merkezleri ve diğer havacılık şirketlerinde çalışmaktadırlar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors