Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümü

Bölümümüz, konularında uzman öğretim üyesi kadromuz tarafından Uçak Elektrik-Elektroniği bakımı konusunda eğitim vermektedir. Öğrencilerimize Uçak Elektrik-Elektroniği alanında anlamaya ve araştırmaya yönelik bir eğitim sunarak, uluslararası düzeyde, hayat boyu öğrenen ve kendini sürekli yenileyebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimize ilk yıl Fizik, Temel Elektrik, Matematik, Havacılık ve Uçak Bilgisi vb. gibi eğitimine temel oluşturacak dersler verilmektedir. İkinci sınıfta Aerodinamik, Uçak Bakım Bilgisi, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilgisi ve Bakım Uygulamaları vb. gibi meslek dersleri ile eğitim devam etmektedir. Üçüncü sınıfta bakım eğitimi temellerini tamamlayan öğrencilerimize Bakım Prosedürleri, Uçak Bakımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Elektrik-Elektronik Uygulamaları vb. ve mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak seçmeli dersler sunulmaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz Bitirme Tezi ve seçmeli dersler için 1 gün okula gelmekte, bunun dışındaki zamanlarını Havayolları ile anlaşmamız doğrultusunda Bakım Deneyimi çalışması için Havayolu şirketlerine ait hangarlarda staj yaparak geçirmektedir.

Bölümümüzdeki ders içerikleri Havacılık Elektrik-Elektronik Bakım Bölümü EASA ve SHGM’nin ilgili mevzuat kriterlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Eğitimleri desteklemek amacıyla Elektrik Laboratuvarı, Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Gövde Laboratuvarı, Motor Laboratuvarı, Bilgisayar destekli eğitim laboratuvarı, CESSNA172 simülatörleri bulunmaktadır.

Uygulamaya yönelik bazı derslerde sektörün önde gelen EASA veya SHY/PART-145 yetkisine sahip uçak bakım kuruluşları tesislerinden yararlanılmaktadır. Mezunlarımız; Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile özel havayolu bakım merkezleri ve diğer havacılık şirketlerinde yüksek istihdam oranına sahiptir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors