Hakkında

 
Genel Bilgi Bölümümüz havacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına yönelik olarak alanında uzman eğitim kadrosu ile mesleki eğitim veren bir lisans bölümüdür. Uygulanan ders planları ve ders içeriği SHGM/EASA SHY/PART-66 kriterlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Eğitimleri desteklemek amacıyla Elektrik Laboratuvarı, Gövde-Motor Hangarı, Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Bilgisayar destekli eğitim laboratuvarı ve CESSNA172 ve AIRBUS A320 simülatörleri bulunmaktadır. Uygulamaya yönelik olarak öğrencilerimize THY Teknik gibi EASA veya SHY/PART-145 yetkisine sahip uçak bakım kuruluşları tesislerinden yararlanılmaktadır. Mezunlarımız; Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile özel havayolu bakım merkezleri ve diğer havacılık şirketlerinde çalışabilmektedirler.
Programa Kabul Koşulları Uçak Elektrik-Elektronik Bakım Bölümü'ne kayıt yaptırmak isteyen adayların, ÖSYM tarafından yapılan Üniversitelere Giriş Sınavı'nın ilgili puan türünden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Öte yandan yatay geçiş, dikey geçiş gibi yollardan da programa kayıt yaptırmak mümkündür. Ayrıca Adayların Uçak Bakım Teknisyeni olmasına engel olacak sağlık problemi olmaması gerekmektedir. Adayın adli sicil kaydı bulunmamalıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.

Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Dereceyi Alabilme Koşulları ve Kuralları Öğrencilerin Uçak Elektrik-Elektronik Bakım bölümünden mezun olabilmesi için başarılı olarak tamamlamaları gereken kredi 240 AKTS'dir. Ayrıca öğrenciler 30 günlük yaz stajını tamamlamakla yükümlüdür. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Mezunlar için İstihdam olanakları

Okulumuzdan mezun olan öğrenciler SHY/PART-145 yetkisine sahip uçak bakım kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca havacılıkta hizmet veren diğer askeri ve sivil havacılık firmalarında da çalışabilmektedir.

Sonraki Eğitim Olanakları

Okulumuzdan mezun olan öğrenciler Havacılıkta Bilimi ve Teknolojileri Anabilimdalında ve diğer yüksek lisans programlarında okul sonrası eğitimlerine devam edebilmektedir.

Mezuniyet Koşulları Uçak Elektrik-Elektronik Bakım Bölümü'nden mezun olabilmek için öğrencilerin, toplam 240 AKTS iş yüküne karşılık gelen zorunlu, seçmeli dersler, uygulamaya yönelik temel bakım deneyimi eğitimlerini yönetmeliklerde belirtilen ortalamalar ile tamamlaması gerekmektedir. Bunların dışında genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir