Ders Listeleri

Bölümümüzün amacı hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek; sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Hava ulaştırma işletmecisi, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Toplam dört yıllık lisans programındaki dersler operasyonel ve teknik eğitim, havacılık ve işletmecilik olmak üzere üç temel alanı kapsar. Mesleki uygulama ve tecrübe için 40 günlük staj yapma ve akademik/teorik bilgilerin pekiştirilmesi için bir bitirme projesi hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. Programın eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik, davranış bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri, aerodinamik ve performans, hareket ve hava seyrüseferi, işletme ve muhasebe alanında dersler okutulur. Havacılık Yönetimi Bölümü lisans programında yer alan dersler ve ders içerikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye Kocaeli Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi veri bankasından ulaşabilirsiniz. http://ects.kocaeli.edu.tr/bolum.cfm?Dilid=0&Bolumid=1405&DipTur=1