Uygulamalı Bakım Eğitimi için istenen evraklar

- Güvenlik Sertifikası

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- İkametgah Belgesi(Nüfus Müdürlüklerinden alınmalıdır)

- Adli Sicil Kaydı(Edevlet üzerinden alınabilir)

- 2 Adet Fotograf (Arkasında Ad-Soyad yazılı olmalıdır)

Uygulamalı Bakım Eğitimi için başvuran öğrencilerin yukarıdaki belgeleri 08 Ocak 2016 tarihine kadar bir şeffaf dosya ile aşağıdaki ilgili bölüm sorumlularına teslim etmesi gerekmektedir.

UEE --> Melisa Gündoğdu - Seçkin Demirel

UGM --> Gökhan Mol - Ali Sağnak

0 adet ek dosya.

Dosya bulunamadı.

Yrd.Doç.Dr.Nasır ÇORUH 24/12/2015