Bahar dönemi uygulamalı bakım eğitimi programı hk.

- Güvenlik Eğitimi Sertifikası

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- İkametgah Belgesi(Nüfus Müdürlüklerinden alınmalıdır)

- Adli Sicil Kaydı(Edevlet üzerinden alınabilir)

- 2 Adet Fotograf (Arkasında Ad-Soyad yazılı olmalıdır)

Uygulamalı Bakım Eğitimi için başvuran öğrencilerin yukarıdaki belgeleri 29 Aralık 2016 tarihine kadar bir şeffaf dosya ile bölüm sekreterine teslime etmeleri gerekmektedir.

0 adet ek dosya.

Dosya bulunamadı.

Dekanlık 22/12/2016