2016-2017 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Hk.

Üniversite senatomuzun kararı ile 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş öğrencisi alınmayacaktır.

0 adet ek dosya.

Dosya bulunamadı.

Dekanlık 21/12/2016